ADS

Empat Amalan Syekh Ali Jaber : Memiliki Pahala Yang Besar Akan Dijabah Apapun Permintaannya

Share:

Amalan Syekh Ali Jaber meskipun beliau sudah wafat pada tanggal 14 januari 2021 namun ajaran-ajarannya kepada kita semua khususnya umat Islam dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalan-amalan ini dapat membebaskan dari siksaan api neraka, terbebas dari segala gangguan setan, jin dan Iblis, amalan yang singkat tapi pahalanya besar manfaatnya sangat luar biasa bagi kita semua baik di dunia maupun diakhirat. https://www.pintuhidayah.com/

Kebaikan dunia yang kita dapatkan selain pahala adalah turunnya rahmat Allah kepada kita semua dan Allah membebaskan kita dari bencana. Amalan seperti apa yang disampaikan kepada kita ? Inilah empat amalan yang penting jangan sampai di tinggalkan karena manfaatnya luar biasa diantaranya adalah :

Pertama, membaca ayat kursi setiap setelah salat lima waktu. Dia mengatakan jangan sampai kita lupa untuk membaca ayat kursi, sebab berkah ayat kursi maka seseorang akan bebas dari api neraka dan akan masuk surga.


Kedua, dia mengatakan bacalah ayat kursi setiap hendak mau tidur. Dengan membacanya setiap akan tidur dengan mengusapkan pada kepala maka dipastikan seseorang akan terbebas dari segala gangguan setan jin di saat kita tidur.


Allaahu laa illaa huwal-hayyul-qayyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa nauum, lahuu maa fis-samawati wa maa fil-ard, man dzalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi idznih. Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai’im min’ilmihii illaa bimaa syaa’a, wa si’a kursiyyuhus-samaawaati wal-ard, wa laa ya’uudhuhuu hifzhuhumaa wa huwal-‘aliyyul-‘azhiim.


Artinya: “Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada tuhan yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S Al-Baqarah: 255)

Ketiga, jangan pernah meninggalkan selawat setiap hari. Beliau menyampaikan kepada kita semua kalau bisa bacalah minimal 100 salawat setiap harinya. Dengan membaca salawat setiap hari maka akan datang rahmat Allah. Jika ada rahmat Allah maka akan bebas dari bencana.

Dan yang terakhir beliu menyampaikan kepada kita semuanya, sedekah shubuh akan membuat apa yang kita doakan akan dijabahi oleh Allah. Sedekah subuh memiliki pahala yang yang sagat besar. Berdoalah apapun yang Anda minta saat sedekah subuh itu, maka akan dijabah apapun permintaannya.

Beliau menjelaskan sedekah shubuh disesuaikan dengan apa yang kita minta. Jika apa yang kita sedekahkan harta yang luar biasa maka mintalah hal-hal yang luar biasa, namun ketika sedekah kecil maka hendaklah malu jangan sampai meminta hal-hal yang besar.

Demikian lah empat amalan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang disampaikan Syek Ali Jaber. Semoga bermanfaat buat kita semua. Share ke semua kontak teman semoga menjadi pahala yang luar biasa.

Tidak ada komentar